OECD-rapport för svenska skolan

Idag har OECD presenterat en rapport om den svenska skolan på uppdrag av regeringen. Uppdraget gick ut på att undersöka varför svenska skolelevers resultat sjunkit, att undersöka de svenska PISA-resultaten, samt vilka rekommendationer man ger Sverige för att möta framtiden på ett bättre sätt.

Andreas Schleicher, som presenterade OECD-rapporten, sa att han själv var överraskad av att det svenska skolsystemet förlorat dess själ för att söka konkurrera med bland annat införandet av betyg. Trots att Sverige satsat bra med pengar så har man fallit rejält mot andra länder. Prognosen är dock att Sverige har alla förutsättningar att komma upp i topp av en avgörande faktor, vilket är att man som land idag har en inre tro på att skolan verkligen kan förändras och att det är mycket viktigt med utbildning.

De svenska resultaten fortsätter falla i PISA-undersökningarna trots att medelbetygen fortsätter öka. Detta tycker OECD är mycket oroande samtidigt som de ger ett antal förslag på förbättring. En av anledningarna är att svenska elever har dåligt självförtroende och tror att om de inte kan matematik så satsar de på annat istället medan andra länders elever svarar att de behöver lägga ner mer jobb på att lära sig förstå matematiken. Det beror på, menar Andreas Schleicher, att svenska elever och skolor inte lär sig konceptet för vad matematiken handlar om.

OECD menar också att Sverige står inför en stor lärarkris och att något måste göras åt detta. Inte enbart antalet, vilket lätt kan justeras enligt Schleicher, utan framför allt kvalificerade lärare!

Skolan måste öka informationen till föräldrarna för att engagera elever och samhället i stort. Men svenska samhället behöver även få lärarna att tro på att de är värdefulla för skolan. Det är idag inte så attraktivt att vara lärare i Sverige. I många andra länder är det toppstudenter som väljer att bli lärare medan det i Sverige är studenter med lite lägre betyg.

OECD poängterar att det inte alltid handlar om att satsa mer pengar på skolan utan att lärarna inte samarbetar tillräckligt mycket, att ledarskapet bland rektorerna handlar till stor del om administrativt ledarskap istället för engagemang till medarbetare och som pedagogiska ledare.

På OECD menar man att Sverige måste höja fokus och sikta mot stjärnorna.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s