Landet Sverige och de som brukar.

Socialliberalerna vill införa en statlig avbytartjänst liknande den Finland besitter. Tidigare LAAB skall moderniseras och anpassas enl. dagens förutsättningar.

Socialliberalerna vill, i likhet med Norge, ta till vara på ett effektivare lantbruk, få lantbruken mer spridda i landet och uppmuntra till fler startade småföretag.1a

Socialliberalerna vill satsa på nya produkter och tjänster som stärker biologisk mångfald, Exempel: tjänster som säkrar tillgången på blombin / solitärbin.

Sverige borde tänka om angående gällande jordbrukspolitiken för att stärka småföretagare och säkra tillgången på livsmedel, I händelse då import inte är möjlig.

Sverige kan konvertera sin vapenexport till mer grön hållbar verksamhet och samtidigt öka sina intäkter, Detta öppnar upp för fler arbetstillfällen på vår lands och glesbygd.

En viktig variabel för intäkter till staten och inkomst till berörda företag/anställda är hur dagens jordbrukare/producenter av animaliska produkter påverkas extra negativt då de råkar ut för sådant som händer gemene person, och innefattar någon form av vård och frånvaro från arbetsplatsen, under kortare eller längre tid.

Då ledighet inte kan tas ut och arbetet är krävande växer segregationen mellan lantbrukare och anställda sig allt större. När fritiden tas ifrån en blir man enklare isolerad och socialt samspel kan bli svårt att uppehålla. Ifall en olycka händer en person kan dem bli tvungna att stänga ner sitt företag.Ko

Det skall finnas försäkring att avbytare, om inte andra anställda i företaget finns, som hjälper lantbrukaren med dem nödvändiga fysiska arbetsuppgifterna som krävs för lyckad produktion under återhämtningstiden.

Sverige importerar allt mer mat och den svenska självförsörjningen hör nu till de lägsta i Europa. Givetvis reduceras även emissionerna då vi sänker transport-sträckorna av varor som just, grönsaker, frukter, animaliska produkter och blommor.

I Sverige odlar vi mer foder till våra djur än vi odlar spannmål och rotfrukter. Den svenska animalieindustrin uppfyller kvalité, men de anställda djuruppfödarna och djurskötarna som står för produktionen tjänar i genomsnitt 128 kr/tim.

Detta är 12 kr mindre per timme jämfört med växtodlande lantbrukaranställda enligt SCB:s databas 2015.

Om vi t.ex. jämför oss med Nederländerna:

Man har avsatt ca 13000 ha och producerar tulpaner, på export, motsvarande ett värde av ca. 2,1 miljarder.Skärmklipp

I Sverige produceras ca 160 miljoner tulpaner, mestadels för den svenska marknaden. Med ökad blomsterverksamhet kan vi sänka emissioner och skapa fler arbetstillfällen.

Vi nämnde solitär-bin. En studie som gjorts i Tyskland visar att antalet insekter minskat med 80 procent under de senaste 30 åren.

I USA konstaterade t.ex.”Center for Biological Diversity” att 347 inhemska arter av bin riskerar att dö ut,bi

Debatten om bi-döden har påverkat beslutsfattare och farliga bekämpningsmedel är på väg att förbjudas i EU.

En tredjedel av Sveriges solitär-bin är rödlistade och utrotningshotade. Solitär-bin är snälla och fredliga, mindre arterna har så vek gadd att de inte kan sticka igenom människors hud. – Dessa kan dock göra stor skillnad i för frukt och bär tillgången.

Sverige behöver en socialliberal och hållbar utveckling som även bidrar till andra nationers förmåga, En socialliberal politik som varken främjar stridigheter eller ökande miljöpåverkan.

Moa Forss / James Brocka, Socialliberalerna.

Moa FNamnlös

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s