Valet 2018

Rösträkningen pågår fortfarande men resultatet blev mycket jämnt mellan blocken.

Statsministern och regeringen sitter kvar, trots alliansens krav på avgång.

Inget block kan fock få majoritet utan stöd från SD som ligger på drygt 17%.

Som det ser ut nu är Sverige och svenska befolkningen förlorare eftersom det kommer råda ett politiskt kaos ett bra tag framöver.

Annonser

Ta kollektivtrafiken i Skåne som exempel.

Brukar du undra varför tåget är försenat?

Det är många som pendlar och många som lyft frågan om vad som är rimligt antagande när vi pratar om kollektivtrafik.

För trafik inom Region Skåne har följande operatörer lagt bud, och förlorat. SJ, Transdev, Keolis, MTR, Go Ahead och Svenska tågkompaniet.

Arriva gick segrande ut och har fått förtroende fram till December 2026. Det nya kontraktet är värt drygt fem miljarder kronor på åtta år.Det är samma bolag som var operatör för Östergötland och Jönköpings län och som avslutade sitt kontrakt tre år in i ett tioårigt åtagande på grund av räknefel.

Skärmklipp II.JPG

Detta modus operandi har blivit rutin för den statliga tyska aktörens företagande i Sverige. Trots en välbärgad ägare står man inte för sina egna kalkyler och åtaganden utan skickar över notan till skattebetalarna.

För att spara pengar lät operatören kvaliteten rasa. Konsekvensen blev att resenärerna flydde och kollektivresandet störtdök.

Trafiken upphandlades på nytt, en ny operatör (Keolis) tog över och har sedan dess fått resenärerna att återvända till bussarna och vända utvecklingen uppåt igen.

Bara något år tidigare hoppade Arriva även av tätortstrafiken i Malmö – återigen sedan man inte fick ekonomin att gå ihop och lät kvaliteten rasa. För tydlighets skull är det viktigt att påpeka att Arriva inte begick något avtalsbrott.

Enligt Johan Åhlander, vd på Arriva Sverige AB, siktar bolaget nu in sig på en mer rationell tågdrift i Skåne genom att försöka få ta över även driften av Öresundstågen. Den trafiken sköts idag av Transdev.

Den kommande anbudstriden om Öresundstågen avgörs i juni 2018 och gäller driften från december 2019.

Det nya kontraktet med Skånetrafiken innebär att Arriva får fortsätta att köra tågen under ytterligare åtta år från den 9 december 2018. Under den tiden ska Pågatågen också börja trafikera Lommabanan och den så kallade Malmöringen.

Det är Skånetrafiken som står för kontraktet med Arriva, men även länstrafikbolagen i Blekinge, Halland och Kronoberg är medbeställare.

Specificerade mål:

År 2020 ska minst 80 procent av kunderna  vara nöjda eller mycket nöjda. Delmål 2017: Minst 76 procent nöjda kunder. Utfall: 62% för 2014.

Medborgarnas tillgänglighet till arbete ska öka. Målet är att minst 91,5 procent av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer (regionala centrum) med en restid på maximalt 60 minuter.

Utfall:  90,2% för 2014.

Nöjdkundkvalitén summerades enligt nedan. Målet för 2020 är 80%.

2014: 62 % – 2015: 58% – 2016: 56% – 2017: 51%. Trenden är föga hoppfull.

Visserligen lider tågen förseningar även eftersom det springer folk över området, att underhållet varit eftersatt under många år och att olika arbetsinsatser är lagda på entreprenad utan att någon är övergripande ansvarig.

En annan viktig faktor är att tåg som är ”i tid” alltid har företräde mot andra som hamnat utanför sitt ordinarie tågläge. På samma sätt måste godstrafik lämna företräde åt persontrafik.

Vad är det då för produkt vi köper egentligen?

Som resenärer får vi kanske finna oss i att operatören kan ställa in tåg, dra ner på kapacitet lite inom ramen för sin lönsamhet, mer än att uppnå de kvalitetsmål som man upphandlat, om man nu har upphandlat dessa nivåer som man aviserat.

Skärmklipp.JPG

Dock skall tilläggas att det görs mycket för att öka möjligheterna för dig, som resenär, att ta ett mer miljövänligt alternativ. Med ett bredare nät hade fler kunnat ta aktiva miljöval.

Sverige behöver en pålitlig, hållbar och tydlig kollektivtrafik tillgänglig för alla.

Inte bara i Skåne!

 

James Brocka

Partisekreterare, samt talesperson för trafikfrågor hos Socialliberalerna

 

Landet Sverige och de som brukar.

Socialliberalerna vill införa en statlig avbytartjänst liknande den Finland besitter. Tidigare LAAB skall moderniseras och anpassas enl. dagens förutsättningar.

Socialliberalerna vill, i likhet med Norge, ta till vara på ett effektivare lantbruk, få lantbruken mer spridda i landet och uppmuntra till fler startade småföretag.1a

Socialliberalerna vill satsa på nya produkter och tjänster som stärker biologisk mångfald, Exempel: tjänster som säkrar tillgången på blombin / solitärbin.

Sverige borde tänka om angående gällande jordbrukspolitiken för att stärka småföretagare och säkra tillgången på livsmedel, I händelse då import inte är möjlig.

Sverige kan konvertera sin vapenexport till mer grön hållbar verksamhet och samtidigt öka sina intäkter, Detta öppnar upp för fler arbetstillfällen på vår lands och glesbygd.

En viktig variabel för intäkter till staten och inkomst till berörda företag/anställda är hur dagens jordbrukare/producenter av animaliska produkter påverkas extra negativt då de råkar ut för sådant som händer gemene person, och innefattar någon form av vård och frånvaro från arbetsplatsen, under kortare eller längre tid.

Då ledighet inte kan tas ut och arbetet är krävande växer segregationen mellan lantbrukare och anställda sig allt större. När fritiden tas ifrån en blir man enklare isolerad och socialt samspel kan bli svårt att uppehålla. Ifall en olycka händer en person kan dem bli tvungna att stänga ner sitt företag.Ko

Det skall finnas försäkring att avbytare, om inte andra anställda i företaget finns, som hjälper lantbrukaren med dem nödvändiga fysiska arbetsuppgifterna som krävs för lyckad produktion under återhämtningstiden.

Sverige importerar allt mer mat och den svenska självförsörjningen hör nu till de lägsta i Europa. Givetvis reduceras även emissionerna då vi sänker transport-sträckorna av varor som just, grönsaker, frukter, animaliska produkter och blommor.

I Sverige odlar vi mer foder till våra djur än vi odlar spannmål och rotfrukter. Den svenska animalieindustrin uppfyller kvalité, men de anställda djuruppfödarna och djurskötarna som står för produktionen tjänar i genomsnitt 128 kr/tim.

Detta är 12 kr mindre per timme jämfört med växtodlande lantbrukaranställda enligt SCB:s databas 2015.

Om vi t.ex. jämför oss med Nederländerna:

Man har avsatt ca 13000 ha och producerar tulpaner, på export, motsvarande ett värde av ca. 2,1 miljarder.Skärmklipp

I Sverige produceras ca 160 miljoner tulpaner, mestadels för den svenska marknaden. Med ökad blomsterverksamhet kan vi sänka emissioner och skapa fler arbetstillfällen.

Vi nämnde solitär-bin. En studie som gjorts i Tyskland visar att antalet insekter minskat med 80 procent under de senaste 30 åren.

I USA konstaterade t.ex.”Center for Biological Diversity” att 347 inhemska arter av bin riskerar att dö ut,bi

Debatten om bi-döden har påverkat beslutsfattare och farliga bekämpningsmedel är på väg att förbjudas i EU.

En tredjedel av Sveriges solitär-bin är rödlistade och utrotningshotade. Solitär-bin är snälla och fredliga, mindre arterna har så vek gadd att de inte kan sticka igenom människors hud. – Dessa kan dock göra stor skillnad i för frukt och bär tillgången.

Sverige behöver en socialliberal och hållbar utveckling som även bidrar till andra nationers förmåga, En socialliberal politik som varken främjar stridigheter eller ökande miljöpåverkan.

Moa Forss / James Brocka, Socialliberalerna.

Moa FNamnlös

Invånarna är oroliga och rädda

Imorgon, 1 maj, kommer nazister marschera på gatorna i Ludvika i Dalarna. Invånarna, som vill vara anonyma vid intervjuer, är rädda och mycket oroliga över att nazisterna försökt värva skolungdomar runtom i kommunen.

– Man tycker att polisen borde sätta stopp för det här. Även om det råder åsiktsfrihet i vårt land så ska inte andra människor skrämmas till tystnad som nu sker i vår kommun, säger en av många invånare vi talat med.

Polisen i Ludvika ger inga klara besked om varför de gett tillstånd att demonstrera utan hänvisar till att man följer samma praxis som man tidigare gjort i Borlänge och Falun. Polisen meddelar även att de inte kommer ingripa mot sköldar eller andra attribut med nazisternas loggor och budskap.

Många känner sig hotade – av nazister

IMG_9956

Senaste tidens demonstrationer och mediabevakning av nazistiska, Nordiska Motståndsrörelsen, har resulterat i att många invånare i Sverige känner sig hotade och rädda.

Med slagord på nätet, i demonstrationer och på klistermärken som sprids överallt så råder ingen tvekan om vilka odemokratiska metoder som rörelsen och dess medlemmar är beredd att ta till. Dessutom ska det ske utan rättslig prövning, så de hotar direkt med ett blodbad där huvuden ska rulla.

Polisens flathet mot organisationen, både på nätet i form av hot och hatbrott, och att polisen inte ingripit när de demonstrerat olagligt, har lett till att många nu öppet uttrycker sin rädsla på sociala medier.

Några vi pratat med tycker man borde förbjuda nazistiska organisationer, eller iallafall deras hejdlösa framfart som ingen tycks ha kontroll över.

Politiskt kaos


Alliansen har väckt misstroendevotum mot de tre ministrarna, Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. 

Det innebär att de kommer tvingas gå om alliansens misstroendevotum får stöd av annat parti. 

Statsminister Löfven tvingas då antingen hitta nya ministrar eller avgå som statsminister. 

Alliansen har dock inte gett något svar på om de vill ha nyval och kan tänka sig regera ihop. 

Svensk politik har befunnit sig i ett kaos sedan senaste valet och inget tycks ha ändrats fram till idag. Detta sätter Sverige i en situation där landet är handlingsförlamat och utsätter miljoner medborgare för direkt livsfara.